Areas We Cover

Our Areas

Nellore central

All postcodes covered

524001, 524002, 524003, 524004, 524005

East Nellore

All postcodes covered

524342, 524129, 524405, 524121, 524131

West Nellore

All postcodes covered

524132, 524345, 524404, 524345, 524132

North Nellore

All postcodes covered

524407, 524123, 524321, 524126, 524127

South Nellore

All postcodes covered

524402, 524127, 524421, 524410, 524405

List of Nellore Areas We Cover

Balarama Nagar
RK Nagar
Balaji Nagar
Mukundapuram
Nawabpe
Babugirijana Colony
Buja Buja Nellore Rural
Bhakthavatsala Nagar
Mulapet
BV Naga
Savitri Nagar
Vanam Thop
Saraswathi Nagar
Kisan Nagar
Harinathpuram
MS Nagar
Parameshwari Nagar
Ramji Nagar
Padarupalli
Subedarpet
Uparapalem
Ranganayakulapet
Kapatipale
Santhape
South Raju Palem
Kondayapalem
Magunta Layout
Dargamitt